نکات مهم در مورد نمونه گيري آزمايش اسپرموگرام  

1- بيمارمي بايست 5-3 روز قبل از انجام آزمايش مقاربت ( نزديکي) نکرده باشد و بيماران مجرد نيز همين زمان محتلم ( جنب )  نشده باشند .

جهت نمونه گيري در روز مقرر از آخرين انزال حداقل بايد 48 ساعت گذشته و حداکثر بيش از 72 ساعت نباشد .

2- روز مقرر براي نمونه گيري را طوري تنظيم نمائيد که مصادف با روز تعطيل نباشد .

3- هنگام نمونه برداري به هيچ وجه از کاندوم استفاده نفرمائيد .

4- هنگام نمونه برداري از هيچ ماده تسهيل کننده اي مثل ژل، شامپو و يا صابون استفاده نفرمائيد .

5- تمام مايع مني را از قطره اول تا قطره آخر درون ظرف تخليه نمائيد .

6- اگر در منزل و به روش مقاربت اقدام به نمونه گيري نموده ايد حداکثر ظرف مدت ربع ساعت نمونه  را به آزمايشگاه تحويل دهيد .

7- اگر نکات مبهمي برايتان نامشخص باقي مانده است بطور شفاهي از مسئول نمونه برداري سوال فرمائيد


رعايت نکات ضروري براي آزمايش قند 2 ساعت بعد از ناشتا

 

1- اگر ديابتي (مرض قندي)  هستيد پس از گرفتن خون ناشتا, صبحانه معمول ( هر روزه) خود را ميل نمائيد و از خوردن آبميوه و کيک خودداري فرمائيد.

2- صبحانه خود را حداکثر در مدت 15 دقيقه ميل بفرمائيد و پس از فرو بردن آخرين لقمه ، زمان را يادداشت کنيد . نمونه گيري راس ? ساعت بعد از شروع صبحانه انجام مي شود.از اين رو حتما قبل از موعد مقرر در آزمايشگاه حضور داشته باشيد.

3- پس از صرف صبحانه تا پايان 2 ساعت هيچ ماده خوراکي يا آشاميدني ديگري به غير از آب ميل نفرمائيد (عدم مصرف آب نبات ، آدامس ، شيريني ، قهوه و...)

4- پس از صرف صبحانه و در طول 2 ساعت سعي کنيد از انجام حرکات عضلاني ، پياده روي ، و يا ورزش اجتناب کرده و در محيطي آرام (بدون تشنج و استرس) و حرارت معتدل قرار داشته باشيد.