نکات مهم در مورد نمونه گيري آزمايش اسپرموگرام1- بيمار مي بايست 5-3 روز قبل از انجام آزمايش مقاربت (نزديکي) نکرده باشد و بيماران مجرد نيز همين زمان محتلم (جنب) نشده باشند.

جهت نمونه گيري در روز مقرر از آخرين انزال حداقل بايد 48 ساعت گذشته و حداکثر بيش از 72 ساعت نباشد.

2- روز مقرر براي نمونه گيري را طوري تنظيم نمائيد که مصادف با روز تعطيل نباشد.

3- هنگام نمونه برداري به هيچ وجه از کاندوم استفاده نفرمائيد.

4- هنگام نمونه برداري از هيچ تسهيل کننده اي مثل ژل , شاموپو يا صابون استفاده نشود.

5- تمام مايع مني را از قطر اول تا قطر آخر درون ظرف تخليه نمائيد.

6- اگر در منزل و به روش مقاربت اقدام به نمونه گيري نموده ايد حداکثر ظرف مدت ربع ساعت نمونه را به آزمايشگاه تحويل دهيد.

7- اگر نکات مبهمي برايتان نامشخص باقي مانده است بطور شفاهي از مسئول نمونه برداري سوال فرمائيد.


رعايت نکات ضروري براي آزمايش قند 2 ساعت بعد از ناشتا


1- اگر ديابتي ( مرض قندي) هستيد پس از گرفتن خون ناشتا , صبحانه معمول (هروزه) خود را ميل نمائيد و از خوردن آبميو و کيک خودداري نمائيد.

2- صبحانه خود را  حداکثر در مدت 15 دقيقه ميل بفرمائيد و پس از فرو بردون آخرين لقمه, زمان را يادداشت کنيد . نمونه گيري راس ساعت بعد از صبحانه انجام مي شود .از اين رو حتما قبل از موعد مقرر در آزمايشگاه حضور داشته باشيد.

3- پس از صرف صبحانه تا پايان 2 ساعت هيچ ماده خوراکي يا آشاميدني ديگر به غير از آب ميل نکيد .( عدم مصرف آب نبات , آدامس , شيريني , قهوه و ...)

4- پس از صرف صبحانه و در طول 2 ساعت سعي کنيد از انجام حرکات عضلاني , پياده روي و يا ورزش اجتناب کرده و در محيطي آرام (بدون تشنج و استرس ) و حرارت معتدل قرار داشته باشيد.