خدمات بيمه‌اي و بيمه‌هاي طرف قرارداد

در راستاي رفاه حال مراجعه‌کنندگان و دريافت‌کنندگان خدمات تخصصي مرکز پزشکي جهاد دانشگاهي خوزستان و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي آن‌ها، اين مرکز اقدام به عقد قرارداد با شرکت‌ها و سازمان‌هاي مختلف بيمه‌اي کرده است و دارندگان اين بيمه‌ها مي‌توانند با تعرفه‌هاي کمتري از خدمات تخصصي پزشکي اين مرکز بهره‌مند شوند.

 

سازمان‌هاي طرف قرارداد


1- تامين اجتماعي 2- خدمات درماني(بيمه سلامت) 3- کليه بانک ها 4- صنعت نفت 5- نيروهاي مسلح 6- صدا و سيما 7- کميته امداد 8- بيمه دي 9- بيمه ملت 10- بيمه سينا 11- بيمه ايران 12- بيمه کمک رسان ايران 13- بيمه البرز 14- بيمه آرمان 15- بيمه ايران 16 بيمه سرمد