برنامه پزشکان  همکار




پزشکان فوق تخصص



دکتر احمدنژادي سلامي (فوق تخصص گوارش)--- شنبه , دو شنبه و چهارشنبه (عصر)





دکتر دامون دهنوي (فوق تخصص گوارش ) ------يک شنبه , سه شنبه و پنج شنبه(عصر) 





دکتر فردوس زمان ( فوق تخصص غدد)---- شنبه , يک شنبه و سه شنبه (عصر)- پنجشنبه (صبح)



پزشکان متخصص 



دکتر ايرج آزاده (متخصص قلب و عروق ) ---- شنبه تا پنج شنبه (عصر)


دکتر قاسم ميرسليماني (متخصص قلب و عروق)----- همه روزه (عصر)


دکتر ليدا اصغري نيا (متخصص قلب و عروق ) --- شنبه , يک شنبه , سه شنبه و چهارشنبه (صبح)



دکتر هومن کرم زاده (متخصص کليه و مجاري ادراري ) ---- شنبه , دوشنبه و چهارشنبه (عصر)


دکتر عبدالحسين پشم فروش (متخصص کليه و مجاري ادراري )---- پنج شنبه (عصر)




دکتر کبري راثي (متخصص زنان و زايمان )---- شنبه و دوشنبه (عصر)


دکتر نوشين نيک منش ( متخصص زنان و زايمان ) ---- يک شنبه (عصر)


دکتر راحله عباسي ( متخصص زنان و زايمان ) ---- سه شنبه , چهارشنبه و پنج شنبه (عصر)



دکتر محمدرضا مختاري راد ( متخصص طب فيزيکي و توان بخشي ) شنبه و دوشنبه وچهارشنبه (عصر)


دکتر نادره نيک بخت ( متخصص طب فيزيکي و توان بخشي ) يکشنبه و سه شنبه (عصر)





دکتر آب آب زاده ( متخصص گوش , حلق و بيني) --- سه شنبه (عصر)


دکتر عليرضا بشنام ( متخصص گوش , حلق و بيني )--- يک شنبه (عصر)


دکتر امير حسين کميجاني ( متخصص گوش , حلق و بيني ) ---- شنبه , دوشنبه و چهارشنبه (عصر)


دکتر علي حجاري (متخصص گوش , حلق و بيني ) ---- پنج شنبه (عصر)



دکتر روح الله اندامي ( متخصص مغز و اعصاب )---- يکشنبه و سه شنبه (عصر)


دکتر محسن انديشه ( متخصص جراحي عمومي )--- شنبه و سه شنبه (عصر)


دکتر مريم جدبابائي ( متخصص پوست و مو )--- چهارشنبه (عصر)


دکتر سيد جواد موسوي ( متخصص ارتوپدي ) ---- همه روزه (عصر)



دکتر سيد محسن مکي نيا ( متخصص سونوگرافي و راديولوژي ) --- همه روزه (عصر)

دکتر سيد مرتضي علوي ( متخصص سونوگرافي و راديولوژي )--- شنبه تا پنج شنبه (صبح ) يکشنبه و سه شنبه (عصر)

دکتر سيد علي اکبر صابري ( متخصص سونوگرافي و راديولوژي ) شنبه تا چهارشنبه (صبح )


پزشک عمومي 

دکتر ناجي منشداوي ( داخلي و اطفال ) ---- همه روزه ( صبح و عصر )

--------------------

خانم سعيده حاجي نجف ( تغذيه و رژيم درماني ) --- دوشنبه و چهارشنبه (عصر)

خانم ليلا پيرايش (کارشناس شنوايي سنجي )--- شنبه تا پنج شنبه (عصر)