نگاهي به سازمان جهاد دانشگاهي خوزستان

بر اساس تعريف شوراي عالي انقلاب فرهنگي، "جهاد دانشگاهي" نهادي است عمومي و غيردولتي، زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي، داراي شخصيت مستقل و از لحاظ اداري، استخدامي و مالي تابع مقرراتي است كه در چارچوب اختيارات قانوني به تصويب هيات امناي جهاد دانشگاهي مي‌رسد.


گسترش تحقيقات و شكوفايي روحيه تتبع و استعدادها در سطح جامعه براي نيل به خوداتكايي

* توسعه امور فرهنگي در سطح جامعه از طريق همكاري با حوزه، دانشگاه و ساير مراجع و نهادهاي فرهنگي

* گسترش طرح‌هاي كاربردي و نيمه صنعتي از طريق پيوند با مراكز علمي و تحقيقاتي

* پيگيري طرح‌هاي تحقيقاتي جهاد تا پايان مرحله نيمه صنعتي و صنعتي

* ارائه خدمات علمي و فني در زمينه‌هاي مختلف مورد نياز جامعه

از وظايف اين نهاد انقلابي است.


مجموعه جهاد دانشگاهي داراي 43 واحد در استان‌هاي مختلف کشور است که 13 واحد آن در شهر تهران و 30 واحد در مراکز استان‌ها استقرار دارند؛ همچنين سه پژوهشگاه و 24 پژوهشكده، 27 سازمان، مركز، مؤسسه و شركت به ثبت رسيده، يك مجتمع تحقيقاتي و 2 پارك علم و فناوري نيز تحت پوشش اين نهاد فعاليت مي‌کنند.


جهاد دانشگاهي در استان خوزستان در همان سال‌هاي ابتدايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و هم‌زمان با تشکيل اين نهاد انقلابي در کشور، فعاليت خود را در استان آغاز کرد و در طول سال‌ها فعاليت توانسته خدمات بسيار ارزنده‌اي را به جامعه ارائه دهد.


سازمان جهاد دانشگاهي خوزستان داراي معاونت‌هاي فرهنگي، آموزشي، پشتيباني و پژوهشي است و در ذيل معاونت پژوهشي اين سازمان، مرکز خدمات تخصصي پزشکي جهاد دانشگاهي خوزستان از سال 63 تاکنون در حال ارائه خدمات تخصصي بهداشتي و درماني به مردم شريف منطقه است.

 

*** مرکز خدمات تخصصي پزشکي جهاد دانشگاهي خوزستان ***


در حيطه خدمت‌رساني به مردم در سال 63 و بحبوهه جنگ تحميلي که شايد کسي حاضر به سرمايه‌گذاري در استان نبود، "آزمايشگاه تشخيص طبي مستضعفان جهاد دانشگاهي" راه‌اندازي شد و اين آزمايشگاه از آن زمان تاکنون توانسته است به‌عنوان يک آزمايشگاه مرجع خدمات ارزنده‌اي به مردم ارائه کند.


به‌تدريج در کنار اين آزمايشگاه، با راه‌اندازي کلينيک‌هاي جهاد دانشگاهي و به‌دنبال آن داروخانه 13 آبان، مجموعه کامل پزشکي به نام "مرکز پزشکي جهاد دانشگاهي" در درون استان شکل گرفته است.


در حال حاضر مرکز خدمات تخصصي و پژوهشي پزشکي جهاددانشگاهي خوزستان، به‌عنوان يکي از معتبرترين و پرقدمت‌ترين مراکز پزشکي استان با ارائه پيشرفته‌ترين خدمات آزمايشگاهي، تشخيصي، کلينيکال و پاراکلينيکي نقش مهمي در حفظ و ارتقاء سلامت مردم منطقه ايفا مي‌کند.


اين مرکز با عنوان مرکز پزشکي شماره 1 هم‌اکنون با بخش‌هاي ذيل در حال ارائه خدمات تحقيقاتي، ‌درماني و تخصصي به مردم شريف اهواز و استان خوزستان است:


آزمايشگاه تشخيص طبي و پاتولوژي:


شامل بخش هاي:

پاتولوژي - سيتولوژي - خون‌شناسي - هورمون‌شناسي - ميکروب‌شناسي - انگل‌شناسي و قارچ‌شناسي -ايمني‌شناسي - سرولوژي -بيوشيمي-ايمونوفلوئورسانس - الکتروفورز- آزمايشگاه تشخيص مولکولي (PCR)


پلي‌کلينيک تخصصي و فوق تخصصي:


شامل بخش‌هاي:

کلينيک عمومي، تخصصي و فوق تخصصي پزشکان (شامل بخش‌هاي: قلب و عروق، داخلي، گوش، حلق و بيني، زنان و زايمان، ارتوپدي، توانبخشي، اطفال، ارولوژي، غدد و متابوليسم، روماتولوژي، جراحي عمومي، گوارش و اندوسکوپي, مشاورتغذيه و رژيم درماني)


کلينيک دندانپزشکي عمومي و تخصصي



کلينيک سونوگرافي و راديولوژي:

(راديولوژي - ماموگرافي - سونوگرافي ساده - سه‌بعدي -چهاربعدي - داپلر)

کلينيک خدمات تخصصي دستگاهي پزشکي (دانسيتومتري - اکوکارديوگرافي - نوار عصب و عضله - نوار قلب - آندوسکوپي - نوار مغز - کلونوسکوپي - استروبوسکوپي حنجره - تست UBT - نمونه‌برداري از غده تيروئيد -  شنوايي‌سنجي (اديومتري) - نوار ريه (اسپيرومتري) - شستشوي گوش)


داروخانه شبانه‌روزي 13 آبان